PD Mežica na facebook-u     

 

 

 

 

 


 

Planinski vestnik; 3/1952; Društvene novice

PD Mežica ima 663 članov. Na Heleni na Pikovem so odprli planinsko postojanko, kjer so uredili vodovod in električno napeljavo. Oskrbovali so tudi postojanko na Grohatu pod Raduho, medtem ko je bila postojanka na Javorju zaprta in jo bodo opustili, ker bi se utegnila ta iz nekdanje mežnarije prirejena postojanka izroditi v navadno krčmo.

Društvo se pripravlja na obnovo Tomaževe koče na Peci in povečavo doma na Peci. Zelo lep uspeh je zabeležil markacijski odsek z novo plezalno potjo preko severne stene Raduhe z impozantnim razgledom na Savinjske Alpe. Obnovljene so bile tudi markacije od Bele peči na vrh Raduhe, ki se šteje v magistralo preko Slovenije in je bila po direktivah markacijske baze označena s št.1.

 

Planinski vestnik; 6/1953; Društvene novice

Občni zbor PD Mežica se je vršil dne 11. 1. 1953: Obravnavali so predvsem občutni padec članstva in slabo povezavo z mladino. Žalostna je bila ugotovitev, da ima Planinski vestnik med mežiškimi planinci samo 9 naročnikov. Društvo bo zaradi tega za Planinski vestnik izvedlo živahno agitacijo, že na samem občnem zboru pa se je takoj prijavilo 12 novih naročnikov. Živo zanimanje so zborovalci pokazali za gradnjo novega doma na Peci in postavitvi žičnice k temu domu. Stvarni stroški bodo znašali okrog din 20 000 000.-, potrebnega pa bo še veliko prostovoljnega dela. Za delovno silo se bodo obrnili po pomoč tudi na JLA. Na že obstoječih postojankah so izvršili 1012 prostovoljnih delovnih ur. Zgradili so depandanso na Heleni in jo tudi podkletili, markirali pa so novo pot od Polene preko Fridriha, Marholčevega, Velikega Šumahovega vrha do Podpece in pot od Štoparjevega na Peco.

Propagandni odsek je redno menjaval stenčas in organiziral 3 pionirska predavanja ter dva pionirska izleta. Skupinskih izletov so priredili 7 in imeli 3 članske sestanke. Za razvedrilo svojih članov so priredili predpustno veselico. Stanje članstva 468, občnega zbora se je udeležilo 110 članov.

 

Planinski vestnik; 4/1955; Društvene novice

PD Mežica je podalo obračun svojega dela v nedeljo dne 30.1.t.l. Svoje delo je usmerilo predvsem na gradnjo planinskega doma na Peci, ki naj bi po navedbah tov. Ing. Godca, enega najagilnejših društvenih delavcev, služil vsem delovnim ljudem širom po Sloveniji, po uvedbi obmejnih olajšav pa tudi vsem našim bratom onstran meja, hkrati pa bil neminljiv spomenik vsem padlim borcem NOV, ki so se borili na tem območju za našo svobodo. Zgradili so žičnico za prevoz materiala iz Strube na Malo Peco v dolžini 2928 m, ki ima 1038 m višinske razlike. Članstvo je izvršilo pri gradnji 2120 prostovoljnih delovnih ur. Članstvo se je zavezalo, da bo tudi letos opravilo pri gradnji po najmanj 10 delovnih ur. Dom bo stal na višini 1651 m.

Društvo je odločeno opustiti vsa dosedanja gostišča, čim bo zgrajen Dom na Peci. V okviru društva deluje tudi turistični odsek, ki je pokazal že lepe uspehe, predvsem pri ureditvi parkov. Ker je društvo doslej posvetilo premalo pažnje pionirskemu odseku, je občni zbor sklenil, da mora društvo letos organizirati za pionirje več skupinskih izletov. Društvu še tudi ni uspelo organizirati alpinističnega odseka. Sklenili so, da bodo letos izvedli v stenah Raduhe alpinistični tečaj za vse alpiniste koroških planinskih društev.

 

Planinski vestnik; 11/1966; Društvene novice

V mladinskem odseku je bilo vključenih 169 mladincev in 221 pionirjev. Odseku manjkajo mladinski vodniki. Izostal je tradicionalni zimski smučarski pohod ob obronkih Uršlje gore, svoje dolžnosti niso storili v zvezi s koroško mladinsko transverzalno potjo, taborjenje na Raduhi so preusmerili na morje. Tudi izletništvo ni zajelo toliko mladine kot prejšnja leta, saj se je udeležilo treh izletov na Šumahov vrh in Pikovo, na Smrekovec in Mozirsko planino ter na Olševo, Logarsko dolino, Okrešelj, Planjavo, Ojstrico, Robanov kot in Raduho samo 48 mladincev in pionirjev. Društvo je pokrilo polovico stroškov teh izletov. Vse te izlete je vodil dolgoletni bivši društveni predsednik tov. Tone Jurhar. Sklicanih je bilo 5 mladinskih sestankov, vendar vsi s slabo udeležbo. V večjem številu pa se je mladina udeležila dveh predavanj z barvnimi diapozitivi.

Alpinistični odsek šteje 18 članov in 10 pripravnikov. Uradni naziv tega odseka je koroški alpinistični odsek, ker združuje alpiniste PD Mežica, Črna in Ravne na Koroškem. Odsek sta finančno podprli PD Mežica in Črna. Poleg tega je odsek podprl s 50 000 S-din tudi sklad za društveno dejavnost pri krajevni skupnosti Mežica. V preteklem letu so člani odseka izvršili 170 letnih in 30 zimskih plezalnih vzponov ter 10 vzponov na vrhove višje od 2000 m. Od izredno uspelih vzponov naj omenimo še zimski prvenstveni vzpon preko Plat v Mali Raduhi. Dne 1. maja 1965 je odsek organiziral na Grohatu zimski plezalni tečaj. Udeležilo se ga je 11 alpinistov.

Dalje je izvedel II. koroški tradicionalni veleslalom na Raduhi, v času turističnega tedna so demonstrirali plezalno tehniko v Obistovih pečeh nad Črno, jeseni so organizirali na Raduhi planinski tabor, oziroma zbor koroških in štajerskih alpinistov s skupnim plezanjem, ki se ga je udeležilo okrog 100 alpinistov. Takega množičnega obiska Raduha menda še ni doživela, novembra so zopet organizirali na Raduhi zimski tečaj, katerega se je udeležilo 12 članov in pripravnikov. Kljub snežnemu metežu so tečajniki preplezali smeri v steni Male Raduhe, Mihovo smer, Veterne police, smer desno od Veternih polic in zavarovano plezalno pot. Odsek je imel na skrbi tudi zavetišče Grohat. Opravljali so dežurno službo, skrbeli za kurjavo, urejevali okolico zavetišča ter markirali pot iz Grohata na vrh Raduhe. Po vzorcu razgledne table v Vratih je tudi ta odsek namestil pred zavetiščem na Raduhi ploščo z vrisanimi stenami Raduhe, plezalnimi smermi in legendo.

Podaljšali so obstoječo žičnico od Mirjane do nove kamionske ceste, ki drži od Miheva do Terčevega, uredili elektrifikacijo doma na Peci, popravili streho Doma ter popravili in uredili vsa instalacijska dela v domu, v postojanki Helena obnovili tla in popravili vrata, okna, točilno mizo, namestili nov bojler za toplo vodo, zabetonirali pretočni rezervoar in uredili odtočne kanale, na postojanki pri Piku pa so izvršili najnujnejša vzdrževalna dela in obnovili vodovod. Za vsa ta dela je društvo investiralo 2 632 626 S-din. Kljub liberalizaciji v obmejnem prometu, se na meji v gorah ni kaj prida spremenilo. V avgustu je društvo organiziralo na Peci proslavo 20. Letnice osvoboditve, katere so se udeležili planinci iz dravske in mežiške doline.
Za društvenega predsednika je bil ponovno izvoljen tov. Drago Vončina.